Politica de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Cine suntem?

Cu peste 26 de ani de existență, SIBS Romania le oferă clienților din instituții financiare și companii de retail cele mai moderne, fiabile și sigure servicii în domeniul plăților. SIBS Romania este un partener puternic în soluții POS și ATM, servicii de externalizare POS și ATM, soluții de procesare plăți, ecommerce și fidelizare. SIBS Romania este cel mai mare third party processor din Europa de Est, un gateway certificat Visa și Mastercard, oferă protocolul securizat 3D Secure pentru tranzacții online, cu peste 9.5 milioane tranzacții cu card pe lună și peste 19.8 milioane carduri înrolate 3D Secure Issuing.

Cu o istorie de success bazată pe inovație și eficiență, SIBS Romania rămâne concentrată pe furnizarea de servicii care facilitează viața de zi cu zi a oamenilor și a companiilor.

SIBS Romania consideră că Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor personale sunt extrem de importante. Ca parte a responsabilității sale sociale și în conformitate cu legea, SIBS Romania se angajează să respecte principiile și regulile referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale clienților săi și ale utilizatorilor acestora, destinatarii finali ai serviciilor furnizate.

Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „GDPR”) își propune să contribuie la consolidarea unui spațiu de libertate, securitate, justiție și bunăstare pentru oameni, astfel încât asigurarea protecției datelor cu caracter personal este fundamentul de bază al activității economice și menține reputația SIBS Romania ca o companie credibilă și de încredere.

Această politică de confidențialitate și protecție a datelor (denumită în continuare „Politica de confidențialitate și protecția datelor”) se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul le pune la dispoziția SIBS Romania pe pagina sa de internet și a fost pregătită în conformitate cu GDPR.

Având în vedere necesitatea de a standardiza regimul de protecție a datelor cu caracter personal în țările care alcătuiesc Spațiul European, GDPR prezintă un set de drepturi ale deținătorilor de date cu caracter personal și ale obligațiilor de prelucrare a datelor care sunt impuse Responsabilului pentru Procesarea și datele subcontractanților săi.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs.?

In Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor, termenul de „Utilizator” reprezintă orice persoană fizică care interacționează cu SIBS Romania prin intermediul site-ului nostru web. SIBS Romania, înainte de prezentarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, solicită consimțământul expres, informat și neechivoc al Utilizatorului pentru această Politică. Scopul Politicii de confidențialitate SIBS este de a face transparente informatiile despre modul în care vor fi tratate datele cu caracter personal și de a proteja informațiile și datele pe care orice Utilizator le poate introduce pe site-ul web operat de SIBS Romania.

În ce scop prelucrăm datele dvs.?

PRESTAREA SERVICIULUI
SIBS prelucrează datele personale pe care Utilizatorul le furnizează prin intermediul formularelor online de pe site-urile noastre web, cu următoarele scopuri:

  • Oferirea de servicii și asistență în interesul utilizatorului
  • Orice altă întrebare legată de furnizarea Serviciului și îmbunătățirile acestuia

SIBS Romania consideră că părerea și întrebările dvs. sunt un atu. Opinia și interesul dvs în produsele și serviciile SIBS sunt importante pentru noi. În acest scop, SIBS Romania vă pune la dispoziție datele de contact.

Părerea dvs. și datele dvs. personale pe care ni le transmiteți sunt întotdeauna date în mod liber și voluntar.

Care este legitimitatea pentru tratarea datelor dvs.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care apare cel puțin una dintre următoarele situații:

  • Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale cu unul sau mai multe scopuri specifice;
  • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru măsuri precontractuale, la cererea persoanei vizate;
  • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul;
  • Prelucrarea este necesară pentru apărarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  • Prelucrarea este necesară pentru exercitarea funcțiilor de interes public sau pentru exercitarea autorității publice care îi revine controlorului;
  • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de terți, cu excepția cazului în care prevalează interesele fundamentale ale titularului sau drepturile și libertățile care necesită protecția datelor cu caracter personal, mai ales dacă titularul este un copil.

Utilizatorul recunoaște și acceptă că nerespectarea anumitor date cu caracter personal va împiedica SIBS Romania să furnizeze toate serviciile legate de aceste date.

SIBS Romania nu va putea în niciun caz să atribuie, să exploateze sau să utilizeze datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel definit în mod expres.

Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

SIBS Romania prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi pe durata relației lor cu noi și ulterior, fără a fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile definite, fără a aduce atingere conservării care poate fi necesară pentru formularea, exercițiul sau apărarea potențialului interesele legitime ale SIBS sau aplicarea legii.

Cine are acces la datele dvs. personale?

Pentru ca noi să oferim servicii și asistență Utilizatorului site-ului nostru, este posibil să fie necesară partajarea datelor dvs. cu caracter personal cu alte entități din grupul SIBS, care trebuie să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu Politica de Confidențialitate și Protecția Datelor și în strictă conformitate cu prevederile aplicabile în legislația privind protecția datelor.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

SIBS Romania informează Utilizatorul despre dreptul de a-și exercita toate drepturile legal stabilite, precum accesul, rectificarea, opoziția, suprimarea, portabilitatea și limitarea tratamentului, precum și de a refuza tratamentul automatizat al datelor cu caracter personal colectate de SIBS Romania.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod liber de către Utilizator sau reprezentantul său legitim, printr-o cerere scrisă, semnată și adresată la următoarea adresă:

SIBS ROMANIA
Strada Vasile Milea 2H, sector 6, 061344
București

sau printr-un email la adresa: data.privacy@sibs.ro

În plus față de drepturile prevăzute mai sus, Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a revoca consimțământul acordat în orice moment, fără ca, totuși, revocarea consimțământului să afecteze legalitatea tratamentului înainte de revocarea acestuia.

SIBS Romania reamintește Utilizatorului că are dreptul să depună orice reclamație la Comisia Națională pentru Protecția Datelor.

Cum să revocați consimțământul pentru a trimite comunicări comerciale?

Utilizatorii au dreptul să revoce, în orice moment, consimțământul furnizat pe site-ul web SIBS Romania cu o simplă notificare către SIBS Romania.

Ce măsuri de securitate există?

SIBS Romania se angajează să își respecte obligația de confidențialitate a datelor cu caracter personal și datoria sa de a le păstra și să adopte măsurile necesare pentru a preveni modificarea, pierderea, tratarea sau accesul neautorizat al acestora, în conformitate cu prevederile GDPR.

SIBS Romania a implementat măsurile de securitate tehnică și organizațională necesare pentru a garanta securitatea datelor dvs. personale și pentru a preveni modificarea, pierderea și tratarea acestora și / sau accesul neautorizat, ținând cont de starea tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuși, indiferent dacă sunt cauzate de acte umane sau de mediul fizic sau natural, în conformitate cu prevederile GDPR.

SIBS Romania este o entitate angajată în confidențialitatea, protecția și integritatea informațiilor din organizația dvs., menținând continuu supravegherea, controlul și evaluarea proceselor sale, pentru a asigura respectarea confidențialității și securității informațiilor.

SIBS Romania își rezervă dreptul de a preveni, condiționa accesul sau de a modifica condițiile sale din partea oricărui Utilizator, din motive justificate de securitate care se referă la acesta și pun în pericol reputația și încrederea paginii web SIBS Romania.

Utilizarea cookie-urilor

Site-urile web SIBS pot utiliza „cookie-uri” și alte tehnologii, cum ar fi etichete pixel și balize web. Aceste tehnologii ne ajută să înțelegem mai bine comportamentul Utilizatorilor și să oferim Utilizatorilor o experiență bună atunci când navighează pe pagina noastră web, permițându-ne să le îmbunătățim în continuare, pe lângă măsurarea și contribuția la eficiența campaniilor publicitare și a căutărilor pe internet. Tratăm informațiile colectate de „cookie-uri” și alte tehnologii ca informații non-personale. Cu toate acestea, în măsura în care adresele Protocolului de Internet (IP) sau identificatorii similari sunt considerați a fi informații personale în conformitate cu legislația actuală, vom trata și acești identificatori ca informații personale.

Modificarea politicii de protecție a datelor

SIBS își poate modifica politica de protecție a datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă în orice moment. În orice caz, orice modificare a Politicii de protecție a datelor va fi notificată în mod corespunzător Utilizatorului pentru a fi informat cu privire la modificări și, dacă legislația aplicabilă o impune, și astfel încât acesta să își poată acorda în mod liber consimțământul.

București, 4/15/2021